HOME| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

GOORS MUSEUM 10 JAAR ERKEND

Het Goors Historisch Museum kreeg 10 jaar geleden het predicaat ‘geregistreerd museum’. Met een expositie wordt een overzicht gegeven van een aantal in het oog springende tentoonstellingen uit het afgelopen decennium. Per jaar wordt er van tenminste één tentoonstelling een stukje teruggehaald. Daarnaast worden 10 topstukken uit de museumcollectie in de schijnwerpers gezet. Tijdens de opening werd ook de nieuwe museumfolder van de Stichting Historisch Goor  gepresenteerd. Voor het publiek is de tentoonstelling open vanaf dinsdag 19 september tot 16 november 2017.

De tentoonstelling werd geopend door onze voorzitter Ubbo Borgesius en de burgermoeder van de Hof van Twente, mevrouw Ellen Nauta.

 

De belangstellenden luisteren met veel aandacht naar de openingsrede.