HOME| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

GOORS MUSEUM 10 JAAR ERKEND

Het Goors Historisch Museum kreeg 10 jaar geleden het predicaat ‘geregistreerd museum’ en gaat dat vieren met een speciale jubileumtentoonstelling. Volgende week vrijdag, 15 september, zal door burgemeester Nauta een expositie worden geopend die een overzicht geeft van een aantal in het oog springende tentoonstellingen uit het afgelopen decennium. Per jaar wordt er van tenminste één tentoonstelling een stukje teruggehaald. Daarnaast worden 10 topstukken uit de museumcollectie in de schijnwerpers gezet. Tijdens de opening zal ook de nieuwe museumfolder van de Stichting Historisch Goor worden gepresenteerd in het oude stationsgebouw. Voor het publiek is de tentoonstelling open vanaf dinsdag 19 september.