STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NIEUWS:  

Een echte Goorse klok in het Goors Historisch Museum
Al heel lang stond op het verlanglijstje van het Goors Historisch Museum de wens een klok aan te kunnen schaffen van een van de Goorse klokkenmakers uit het zeventiende- en achttiende-eeuwse klokkenmakers gilde. Want waar past zo’n klok beter dan in een Goors museum?
Mede dankzij de gulle bijdragen van enkele particulieren en Stichting Fonds 1819 is het gelukt een originele Bakkerklok uit 1773 aan te schaffen. De klok heeft een mooie plek in het museum gekregen.
Zie Nieuwe aanwinsten.

Vanaf 19 september is de tentoonstelling "GOORS MUSEUM 10 JAAR ERKEND" geopend.

De nieuwe Schietspoel is uit, zie Schietspoel.