STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NieuwsExpositie "Gerrit Jan ten Duis, een Goorenaar in de Royal Air Force" is, voor de mensen die tijdens werkdagen niet kunnen, op zondag 23 juni van 13;30 tot 16:00 uur te bezichtigen in het Goors Museum, Stationslaan 3, 7471 AP, Goor.

Nieuws: Expositie over "Gerrit-Jan ten Duis, een Goorenaar in de Royal Air Force"  van 11 maart t/m 2 aug. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws: Expositie over de Goorse Zwem & Polo Club "De Whee"  van 12 maart tot 28 juni 2019.

Nieuws: Mei t/m september, elke eerste zondag van de maand EXPOSITIE GRAFTROMMELS.

 

Schietspoel Jaargang 12, Nummer 25 voorjaar 2019 is uit, meer .... wordt binnenkort bezorgd!