STICHTING HISTORISCH GOOR| Home | Agenda | Museum | Het Station | Educatie | Contact

De Stichting Historisch Goor(SHG) is gevestigd in het voormalig spoorweg-station van Goor en is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979, en houdt zich bezig met de historie van Goor en directe omgeving.
De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal vertelt van het rijke verleden van het Twentse Haagje, een afdeling Heemkunde die zich bezig houdt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en het verzamelen en archiveren van fotomateriaal en krantenartikelen.

 

 

 

NIEUWS:  

Bij de opening van de tentoonstelling "Tien jaar geregistreerd museum", werd ook de nieuwe folder van het Goors Historisch Museum gepresenteerd.


Zie Nieuwe aanwinsten.

 

 

 

Vanaf 19 september is de tentoonstelling "GOORS MUSEUM 10 JAAR ERKEND" geopend.

De nieuwe Schietspoel is uit, zie Schietspoel.